Halina Gąszczyńska (1903-2001)

Hyncman 2017
Halina Gąszczyńska
rodziła się 1 listopada 1903 r. w Warszawie. Od 1 września 1945 r. pracowała w nyskim Carolinum. Była polonistką, bibliotekarką i animatorką życia kulturalnego szkoły i Nysy. W 1951 r. została powołana do Opola na stanowisko wicedyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, z którą związana była do ostatnich lat życia. Odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotą Odznaką Bibliotekarzy i ZNP. Zmarła 2 maja 2001 r.


Urodziła się 1 listopada 1903 r. w Warszawie. Od 1 września 1945 r. pracowała jako polonistką w nyskim Carolinum. Była animatorką życia kulturalnego szkoły. W 1951 r. została powołana do Opola na stanowisko wicedyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, z którą związana była do ostatnich lat życia. Odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotą Odznaką Bibliotekarzy i ZNP. Zmarła 2 maja 2001 r. ...

 Prezentujemy wspomnienia mgr Haliny Gąszczyńskiej (z około 1960 r.), w których opisuje swoją pracę w bibliotece Państwowego Gimnazjum i Liceum Koedukacyjnego w Nysie (Carolinum). W szkole pracowała od 1 września 1945 r. jako polo­nistka. Jednym z obszarów jej pracy była biblioteka szkolna. Prowadziła ją do czerwca 1951 r., kiedy została powołana do Opola na stanowisko wicedyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, z którą związana była do ostatnich lat długiego życia. Mimo, że tylko 6 lat przepracowała w Nysie to odcisnęła trwały ślad w życiu szkoły i miasta. Zostawiła po sobie Kronikę Carolinum i obszerne wspomnienia - wspaniałe świadectwo tamtych czasów. Oddajmy Jej głos...

 Prezentujemy wspomnienia mgr Haliny Gąszczyńskiej (z około 1974 roku), w których opisuje życie w Nysie w pierwszych latach powojennych. Od 1 września 1945 r. pracowała jako polo­nistką w nyskim Carolinum. Była animatorką życia kulturalnego szkoły i miasta. Od września 1951 r. została powołana do Opola na stanowisko wicedyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, z którą związana była do ostatnich lat długiego życia. Mimo, że tylko 6 lat przepracowała w Nysie to odcisnęła trwały ślad w życiu szkoły i miasta. Zostawiła po sobie Kronikę Carolinum i obszerne wspomnienia - wspaniałe świadectwo tamtych czasów. Oddajmy Jej głos...

Fragmenty pracy wyróżnionej w 1960 r. w konkursie na wspomnienia bibliotekarzy...

Wspomnienia prawdopodobnie były wysłane na konkurs ogłoszony w r. 1976 przez redakcję „Zielonego Sztandaru” i Ludową Spółdzielnię Wydawniczą pn. „Nasze nowe życie”. Maszynopis udostępniła, podobnie jak inne materiały o HG, Mirosława Koćwin – kierownik Oddziału Zbiorów Specjalnych i Zabytkowych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu...