Halina Gąszczyńska (1903-2001)

Hyncman 2017
Halina Gąszczyńska
rodziła się 1 listopada 1903 r. w Warszawie. Od 1 września 1945 r. pracowała w nyskim Carolinum. Była polonistką, bibliotekarką i animatorką życia kulturalnego szkoły i Nysy. W 1951 r. została powołana do Opola na stanowisko wicedyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, z którą związana była do ostatnich lat życia. Odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotą Odznaką Bibliotekarzy i ZNP. Zmarła 2 maja 2001 r.


 .Gaszczynska halina plansza g

Gaszczynska halina plansza d

Wykorzystano fotografie ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu oraz z archiwum Liceum Ogólnokształcącego Carolinum w Nysie