Wanda Pawlik

Nyska pisarka, przybliżała nysanom najistotniejsze wydarzenia z przeszłości ich miasta oraz uczyła tolerancji do egzotyki - do obcego.
Nauczycielka-przewodniczka młodych pokoleń i działaczka społeczna...

Przede wszystkim jestem nauczycielem. Ta praca daje ogromnie wiele satysfakcji. Proponowano mi już zająć się wyłącznie pisaniem, ale sądzę, że nie wyszłoby mi to na korzyść. Mam nawet taką koncepcję, aby popracować w nauczycielstwie do wymaganej emerytury, a później zacząć nowy zawód - pisanie. (W. Pawlik 1980) ...

Wanda Pawlik pracowała zawodowo przez 34 lata, z tego 30 lat była pedagogiem. Już po zdaniu małej matury w tajnym gimnazjum pracowała zaraz po wojnie jako jedyna nauczycielka w 6-klasowej szkole podstawowej we wsi zniszczonej w czasie działań wojennych. W roku 1953 po ukończeniu studiów polonistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim związała się do końca swoich dni z Zespołem Szkół Rolniczych w Nysie...

W piątek 15 listopada w Nyskim Domu Kultury im. Wandy Pawlik odbył się benefis wystawy „Wanda Pawlik – nyska siłaczka”...

Nyska i jej mieszkańcy na różne sposoby upamiętniają postać Wandy Pawlik, pisarki, działaczki społecznej i nauczycielki-przewodniczki młodych pokoleń...

Każdej pracy i każdej pasji poświęcała się z jednakowym zaangażowaniem. Praca w szkole jej nie wystarczała. Od początku swego pobytu w Nysie angażowała się w różne inicjatywy społeczne. W Towarzystwie Regionalnym Ziemi Nyskiej, którego była współzałożycielką, prowadziła sekcję historyczną...

Młoda nauczycielka aktywnie i twórczo uczestniczyła w spotkaniach i konferencjach ruchu metodycznego polonistów wojewódzkiego Ogniska Metodycznego i ogólnopolskiego Ośrodka Metodycznego....

Panią Wandę Pawlik znałem od przeszło 30 lat. Najpierw jako wyróżniającą się polonistkę Technikum Rolniczego w Nysie, a następnie działaczkę kulturalną w ramach ruchu regionalnego. W latach sześćdziesiątych rozwinął się w szkolnictwie rolniczym ruch metodyczny...

Wywiady przeprowadziły Katarzyna Kochajkiewicz (na zdjęciu po prawej) i Anna Szulewska, (na zdjęciu po lewej) uczennice kl. 2M1 Gimnazjum nr 1 w Nysie w 2003 r. ...

We wrześniu 2008r. skontaktował się ze mną Pan Tadeusz Krzan z Kłodzka, uczeń Wandy Pawlik, spiritus movens grupy absolwentów nowopowstałego Zespołu Szkół Rolniczych (początek lat pięćdziesiątych XXw.). Więcej informacji na portalu Nasza Klasa: www.nasza-klasa.pl ...